gruppbild_2

Motion för vuxna

Torsdagar kl 18.00
Motionsgruppen kommer träna varje torsdag under hela hösten 2019. Vi hoppas att gruppen ska växa och att du vill vara med. Alla vuxna i klubben är välkomna! Vi kommer anpassa träningen till våra olika förutsättningar och vana vid träning. Gruppen tränar samtidigt som barn/ungdomsträningen. Samling och start omgående efter det att alla barn är överlämnade till respektive grupp och ledare. Även i Motionsgruppen ska verksamheten präglas av våra värderingar Glädje, Motivation, Trygghet, Gemenskap.

 

 

Har du frågor så kontakta ansvariga för gruppen:
Paula Persson, tel 0761-027076
Fredric Björk, tel 0709-999551