Skidskola för Barn

Under lekfulla former tränar vi grundläggande balans och kontroll på skidor och grunden i klassisk åkning. Ålder 5-13 år, 1 träning/vecka vintertid (ca 10 tillfällen), samt deltagande i barmarksträning på hösten för de som vill. Nybörjarträning, nivågrupperad. 


Anmälan för nya barn till vinterns skidskola öppnar 15 nov. Anmälan görs via länkar som kommer publiceras nedan.

Anmälan till skidskola med barmarksträning görs till kontaktperson nedan.

 

Vill du veta mer?
Kontakta Jennie Isaksson 0706-393951


Inbjudan skidskola 2021 

 

För vem? Nybörjare och fortsättning nybörjare 5-13 år.


När: Tisdagar och torsdagar kl 18-19 med start första skolveckan i januari . En träning i veckan, olika dagar för olika åldersgrupper, se anmälningslänkarna nedan. Eventuella önskemål om byte av träningsdag eller till annan grupp än egna åldersgruppen kan endast tillgodoses i mån av plats. Möjligheterna beräknas bli begränsade.


Var: Borås Skidstadion. 


Kostnad: medlemsavgift 150 kr/år.


Utrustning: Pjäxor, skidor, stavar. Begränsat antal skidor finns för utlåning för de som inte har egna. Utrustningarna lånas ut utan kostnad till barnen i Borås SK´s barn och ungdomsverksamhet så långt de räcker. Nya barn prioriteras då syftet med utlåningen är att möjliggöra att prova på skidor. 

Skidskola – information om/förslag på utrustning


Ledare: Ledare är föräldrar på ideell bas. Vi har ingen anställd i barn/ungdomsverksamheten. Grupperna startar om det finns tillräckligt med föräldrar som vill vara ledare. Vi behöver några nya ledare i detta roliga och givande uppdrag. Du behöver inte ha några höga skidkunskaper. Det räcker att du kan stå på ett par skidor, tycker det är roligt att vara med barnen och kan tänka dig att ge av din tid! Vi försöker alltid se till att nya ledare hamnar i grupp med ledare som varit med tidigare år.


Föräldramedverkan i föreningen: Från andra året i skidskolan är föreningens förväntan på föräldrarna att delta ideellt i praktiskt arbetet i föreningen, tex snötillverkning, åkkortsförsäljning, café ed. Några pass/familj tilldelas.


Frågor, kontakt? jennie.ji.isaksson@gmail.com, 070-6393951.


Anmälan: Via länkarna nedan. Öppnar 15 nov, sista anmälningsdag är 20 dec, därefter efteranmälan (vid efteranmälan komplettera din anmälan med ett mail till kontaktmailen). Bekräftelse på mottagen anmälan skickas ut direkt i samband med anmälan (kolla så att den kommer fram). Besked om barnet fått plats ges senast när sista anmälningsdatum passerat.

Var noga med att anmäla ditt barn i rätt grupp. 


Nybörjargrupp = första året i skidskolan, alt har varit med tidigare men vill ha ett år till i nybörjargrupp.

Fortsättningsgrupp = har varit med minst ett år tidigare.

Skidskola
Start Dag & tid Plats Ledare    
Skidskolan barmarksträningsgrupp ht21, född 2014-17
Tors 18.00-19.00 14 ggr. Start 26/8. Borås Skidstadion.
Ledare Henrik B, Johanna F, Kristina K.
26/8 Tors 18.00-19.00 14 ggr Borås Skidstadion Henrik B, Johanna F, Kristina K Info

Meddelanden