Vi planerar att slutföra föregående säsongs avbrutna vuxenskidskolor i slutet av februari eller i mars. Mer information om detta kommer. Vi kommer dock inte köra några nya kurser denna säsong p.g.a. rådande virussituation....