I träningsgruppen HD 11-12 använder vi oss i första hand av Facebook som kommunikationsväg för att sprida nyheter och justeringar i träningsprogrammet. Det kan komma information på kort varsel beroende på väder, platsbrist eller ändrade planer rent generellt. Då har vi sett att Facebook är det...